Menu

Få indflydelse i Hatting-Torsted Fodbold

image
29. oktober 2018 kl. 19:20

Hatting-Torsted Fodbold afholder opstillingsmøde i Kvikloungen, Torsted Allé 104, tirsdag den 13. november 2018 klokken 19.00.

Opstillingsmødet bliver afholdt med henblik på at vælge medlemmer til hovedudvalget, og mødet bliver afholdt med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode (Henrik Mark Henriksen, Per Håsum og Frank Hove er på valg og modtager gerne genvalg, Bettina Feldt er på valg og modtager ikke genvalg)
  6. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 4, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 1 uge før opstillingsmødets afholdelse og sendes til jen@nybolig.dk.

Jens Jensen er formand for hovedudvalget, og han ser frem til en god aften, hvor der bliver mulighed for at diskutere fodbold.

- Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i mødet, og der er rig mulighed for at få indflydelse i klubben, hvis man har lyst til det, fortæller Jens Jensen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært for smørrebrød og øl/vand, hvorfor tilmelding er nødvendig senest, den 11. november til jen@nybolig.dk.