Menu

Kontingent Senior

Der betales kontingent 2 gange om året for udendørssæsonen.

Fra 1/1 - 30/6. og 1/7 - 31/12

Seniorherrer / damer:  875 kr.

Seniorherrer / damer under uddannelse:  650 kr.

Passive medlemmer for ( VETERANER - OLDBOYS - SUPEROLDBOYS ):  250 kr.

 

Kontingent for et år:

Old Boys:  850 kr.

Super Oldboys:  850 kr.

Veteraner:  850 kr.