Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
14. oktober 2019 kl. 21:34

Hatting-Torsted Fodbold afholder generalforsamling i Kvikloungen, Torsted Allé 104, tirsdag den 29. oktober 2019 klokken 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (Jens Jensen modtager ikke genvalg)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg ifølge vedtægterne:
Bjarke Ilkjær (modtager genvalg)
Morten Feldt (modtager ikke genvalg)
Preben Matz (modtager genvalg)
Per Håsum (modtager ikke genvalg)
Vakant bestyrelsesmedlem Martin Skjold (modtager valg)

Følgende ønsker at udtræde før valgperiodens udløb:
Vibeke Asmussen
Tina Møller Sørensen
Henrik Mark Henriksen

(Bestyrelsen skal jfr. vedtægternes § 12 består af 5-10 medlemmer)

Der skal vælges formand og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

Klubben er vært for smørrebrød og 1 øl vand/øl.

Tilmelding til generalforsamlingen senest, søndag den 27. oktober til Jens Jensen på mail: jen@nybolig.dk