Menu

Børneattest

Folketinget har ved lov vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser såsom:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15
  • Besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres samtykke. Hvis en træner/koordinator ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke starte/fortsætte sit virke i Hatting Torsted Fodbold.

For at indhente børneattesten ved politiet skal Hatting Torsted Fodbold bruge navne og CPR-numre på de trinledere og trænere der har at gøre med børn under 15 år.

Derfor skal nedenstående formular udfyldes, hvorefter kassereren sikkert opbevarer informationerne så længe man er frivillig i klubben.

Herefter modtager trinledere/trænere en besked i sin e-boks, hvori Hatting Torsted Fodbold anmoder om tilladelse til at indhente børneattest. Når der er givet samtykke til indhentning (skal ske inden 14 dage), og vi har godkendt din børneattest er du først godkendt som trinleder/træner i Hatting Torsted Fodbold.

Det er et krav at indhente børneattest, når en frivillig træner/koordinator tiltræder i klubben. Vi indhenter imidlertid børneattest årligt (typisk september), da vi mener det er bedst løbende at få opdateret børneattesterne.

Deadline er den 15. September hvert år.

Luk