Menu

Indmeldelse

Du tilmelder dig i en af vores afdelinger, på det rigtige hold / årgang (efter køn og alder).

Er man ikke registreret medlem (indmeldt), kan man ikke kobles på holdkort og dermed ikke spille kamp. 

Klubben tilbyder 3 gratis prøvetræninger, herefter skal man indmeldes i klubben. 

Der betales kontingent 2 gange om året for udendørssæsonen.

      Fra 1/1 - 30/6. og Fra 1/7 - 31/12

Kontingent i ungdom dækker også evt. indefodbold i JBU,

For det 3 barn der spilles i klubben er det yngste gratis.

Efterskole - kontingent - helårlig.

Kontingent: kr. 0

Man er ikke meldt ud, men deltager ikke i noget og får ingen info.

Kontingent: Kr. 100

Passiv medlem - kan ikke træne eller spille kamp - men holdes orienteret og kan deltage i sociale arrangementer mod egen betaling.

Halv kontingent:

Spiller kan ved ophold ved forældre, spille enkelte kampe.

Fuld kontingent:

Man træner 1 gang ugentlig og man er fortsat prioriteret til kamp. Man er en integreret del af holdet og træningerne.

 

Luk