Menu

Generalforsamling i Torsted Idrætsforening

image
31. oktober 2019 kl. 20:39

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Torsted Idrætsforening

 

Torsdag den 14. november 2019 kl. 19:00 på 1. sal i Torsted Hallen, Søndergårdsalle 24, 8700 Horsens.

 

Dagsorden:

 

1)                        Valg af dirigent

2)                        Beretning om foreningens virksomhed ved hovedbestyrelsen og afdelingerne

3)                        Forelæggelse og godkendelse af driftsregnskab og status pr. 30. juni

4)                        Forelæggelse og godkendelse af forslag til grundkontingent og budget for det kommende år

5)                        Behandling af indkomne forslag

6)                        Valg til hovedbestyrelsen

a)                        Valg af formand (i lige år)

b)                        Valg af næstformand (i ulige år)

c)                        Valg af kasserer (ulige år)

d)                        Valg af en suppleant til hovedbestyrelsen

7)                        Valg af en regnskabskyndig revisor og revisorsuppleant

8)                        Eventuelt

Pkt. 6a er ekstraordinær i år.

Pkt. 6c er ekstraordinær i år.

Indkomne forslag som ønskes behandlet skal sendes til bestyrelsen på jenho@aarhus.dk, senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Venlig Hilsen

Hovedbestyrelsen Torsted Idrætforening